ทำไม กะเทยไทย ไป ยุโรป เปรียบเทียบสิทธิคนข้ามเพศ ในไทยกับยุโรป

by | Oct 8, 2019 | Advocacy | 0 comments

ทำไม กะเทยไทย ไป ยุโรป
เปรียบเทียบสิทธิคนข้ามเพศ ในไทยกับยุโรป
.
หลายคนคงสงสัยว่าทำไม กะเทย “บางส่วน” มักจะอพยพย้ายถื่นไปใช้ชีวืตอยู่ต่างประเทศ กรือที่เรียกว่า “โกอินเตอร์”
.
จากงานวิจัยศึกษานักศึกษาทุนปริญยาเอก ที่ศึกษาชีวิตของกะเทยย้ายถิ่นไปในยุโรป ถึงสี่ประเทศ ประกอบไปด้วย เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และเบลเยี่ยม
.
พบว่า กะเทยบางส่วนที่มีึความสัมพันธ์กับหนุ่มยุโรป ไม่ได้เพียงต้องการที่จะได้รับสิทธิในการใช้อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย หรือสถานะทางด้านเศรษฐกิจและทรัพย์สิน
.
แต่ยังรวมไปถึง การยอมรับที่มากกว่า หากเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยเฉพาะในทางกฏหมาย ที่มีการให้สิทธิในการเปลี่ยนเพศตามเพศสภาพ การแต่งงาน หรือการรับบุตรบุญธรรม
.
แม้ว่า การศึกษาจะจำกัดอยู่แค่คนบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งอาจจะไม่สามารถตอบได้ว่า กะเทยทุกคนอยากไปยุโรป หรือกะเทยทุกคนในยุโรปจะได้รับการยอมรับ กะเทยบางคนอาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือเหยียดเพศในยุโรป ก็เป็นได้
.
อ้างอิงข้อมูล:
Pravattiyagul, J. (2014). Abusive relationships: Thai transgender women and European men. Crimiminología y Justicia, 7(3).
Pravattiyagul, J. (2018). Male clients of Thai transgender sex workers in Europe. Anthropology Today, 34(3), 19-21.

———————————————
Young Pride Club
เยาวชนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ
Website: https://youngprideclub.com/
Facebook: https://www.facebook.com/YoungPrideClub/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClyWjRNTVcrUDB2yA9KtNmQ
Instagram: https://www.instagram.com/youngprideclub/
Twitter: https://twitter.com/YoungPrideClub