บรรยากาศงาน Woman Leading Our Connected World (WOW)บรรยากาศงาน Woman Leading Our Connected World (WOW)

by | Sep 12, 2019 | Advocacy | 0 comments

บรรยากาศงาน Woman Leading Our Connected World (WOW)บรรยากาศงาน Woman Leading Our Connected World (WOW)
.
ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
สถาบันนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Weave Artisan Society