จากหนังโป๊ ถึงหนังโป๊ กับความเป็นใหญ่ของชาย-หญิง

by | Sep 5, 2019 | Entertainment | 0 comments

จากหนังโป๊ ถึงหนังโป๊ กับความเป็นใหญ่ของชาย-หญิง
.
จากความทะลึ่งส่วนตัว เฉกเช่นบุรุษทั่วไปที่มักจะรับชมภาพยนตร์ผู้ใหญ่ หรือ หนังโป๊ (Pornography) โดยการเข้าถึงสื่อชนิดนี้ไม่ได้ยากเย็นแล้วในปัจจุบัน
.
ในปี 2018 จากสถิติการเก็บของมูลของเว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ชื่อดัง Pornhub เผย มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ต่อปีมากกว่า 33,500 ล้านครั้ง เฉลี่ยวันละถึง 92 ล้านครั้ง และมีวีดีโอถูกนำเข้าไปบนนั้นถึง 4,791,799 เรื่องเลยทีเดียว
.
แต่เมื่อผู้เขียนได้รับชมหนังเหล่านี้มากขึ้น ก็เริ่มรู้สึกถึงความแตกต่างกันพิเศษ ระหว่าง
“AV (Adult Video)” ภาพยนตร์ฝั่งเอเชีย (ซึ่งมักจะมาจากประเทศญี่ปุ่น)
และ “Porn” ภาพยนตร์ฝั่งยุโรป (ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตในสหรัฐอเมริกา)
.
จากการสังเกต(อย่างไม่ตั้งใจ) พบว่า ลักษณะสำคัญอย่างยิ่งที่แตกต่างกันของภาพยนตร์จากทั้งสองซีกโลกคือ “บทบาททางเพศของ ชาย-หญิง”
.
AV โดยส่วนมาก บทบาทของชายและหญิงจะถูกนำเสนอในลักษณะชายเป็นใหญ่ หรือ “ปิตาธิปไตย (patriarchy)”
เพศชายคือผู้กระทำ และเพศหญิงคือฝ่ายผู้ถูกกระทำอยู่เสมอ ทั้งประเภทแนวข่มขืน (Rape) แนวรุมโทรม (Gangbang) แนวข่มขู่ (Black mail) หรือแนวลวนลาม (Molest)
.
ด้วยการจำลองบทบาท (Role Play) ผ่านเนื้อเรื่องแบบต่างๆ เพศสัมพันธ์ มักจะมีแบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม ถูกใช้เป็นวัตถุระบายอารมณ์ทางเพศ ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นฝ่ายหญิง
.
แต่ในทางกลับกัน หากเนื้อเรื่องที่ฝ่ายหญิงเป็น ฝ่ายรุก เองบ้าง การติด Tag ของภาพยนตร์มักจะมีคำว่า “Slut”
.
มันจึงสะท้อนว่า วัฒนธรรมทางเพศแบบตะวันออกนั้น ผู้ชายต้องเป็นผู้กระทำหรือฝ่ายรุก ฝ่ายหญิงต้องถูกหรืออยู่ในสถานะผู้รับ หากฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจะถูกตีตราทันที
.
ฝั่งตะวันตก ฝ่ายหญิงกลับ “รุกมากกว่ารับ”
การยินยอมพร้อมใจในการปฏิบัติกามกิจ กลายเป็นว่าฝ่ายหญิงเป็นผู้กระทำต่อฝ่ายชายมากกว่าในหลายครั้ง และพบว่ามีภาพยนตร์แนวข่มขืน และข่มขู่น้อยมากหรือแทบไม่มีเลย (ซึ่งน่าจะเป็นเพราะข้อจำกัดทางกฎหมายด้วย)
.
ส่วนแนวรุมโทรม หรือการร่วมเพศแบบเป็นหมู่ (Orgy) ก็ไม่ปรากฎว่าฝ่ายหญิงจะแสดงบทบาทแบบไม่ยินยอม แต่กลับมีแนวโน้มการพร้อมใจในการร่วมฉากดังกล่าวมากกว่า (เมื่อเทียบกับฝั่งเอเชีย)
.
สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนบทบาททางเพศอย่างชัดเจน ว่าแต่ละสังคมมีรสนิยมทางเพศเช่นใด นอกจากนี้มันยังสะท้อนลักษณะของความเท่าเทียมที่จะร่วมเพศ
.
ในสังคมชายเป็นใหญ่ มักจะกดทับความต้องการทางเพศของเพศหญิงไว้ ให้เป็นหญิงในอุดมคติผู้บริสุทธิ์ แต่ในขณะเดียวกันเพศชายในสังคม กลับเป็นฝ่ายที่จ้องจะบุกทะลายความบริสุทธิ์นั้นเสียเอง
.
การพูดเรื่องเพศจึงถูกผลักให้อยู่ในเพียงแวดวงเปิดเผยของเพศชาย ในขณะที่เพศหญิงไม่มีที่ทางที่จะแสดงออกในเรื่องเพศหรือจะมีได้แค่ในวงแอบซ่อนอย่างลับๆ ด้วยกลัวจะถูกครหาว่าเป็น “หญิงไม่ดี”
.
ภาพยนตร์ผู้ใหญ่ หรือ หนังโป๊ ยังคงเป็นข้อถกเถียงใหญ่ในสังคมไทย ที่ยึดถือจารีตความดีงามให้เรื่องเพศเป็นเรื่อง ผิดปกติ (Anomaly) ไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างสื่อ ตลอดจนไปถึงของเล่นผู้ใหญ่ (Sex Toy)
.
“เรื่องเพศถูกทำให้กลายเป็นมิติลี้ลับของสังคมไทย”
.
มันจึงส่งผลให้องค์ความรู้เรื่องเพศในสังคมไทยนั้นอ่อนแอ และสะท้อนออกมาผ่านข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นอัตราการท้องก่อนวัย อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซ้ำร้ายกว่านั้นมันนำไปสู่อัตราการข่มขืนที่สูงลิ่ว
.
สังคมไทยยังคงติดกับดักศีลธรมแบบปากว่าตาขยิบนี้อย่างไม่หยุดยั้ง
.

เฉวียน วจี , เขียน

ชิษณุพงศ์ นิธิวนา, เรียบเรีย

.
Instagram & Twitter: @youngprideclub