ถวายบัว บัวสด บัวลูกชุบ #ออรัลเซ็ก ปลอดภัยแค่ไหน?

by | Jun 1, 2019 | Society | 0 comments

ถวายบัว บัวสด บัวลูกชุบ
#ออรัลเซ็ก ปลอดภัยแค่ไหน?

“ถวายบัว” ศัพท์เฉพาะชาวสีรุ้ง หมายถึง ออรัลเซ็ก (Oral Sex) การมีเซ็กทางปากกับอวัยวะเพศที่ต้องโน้มตัวลง คล้ายท่าถวายบัว 

ต่อมาเกิดวิวัฒนาการทางภาษาเป็น “บัวสด” การออรัลเซ็กแบบไม่ใส่ถุงยางอนามัย และ “บัวลูกชุบ” คือการใส่ถุงยางอนามัยที่อวัยวะเพศ ที่มองว่ามีรูปร่างและ Texture คล้ายกินลูกชุบ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถวายบัว หรือ ออรัลเซ็กเป็นเรื่องทั่วไปในกิจกรรมร่วมเพศของใครหลายคน ทั้งข้อดีที่ไม่ทำให้ท้อง อาจจะใช้พื้นที่และเวลาน้อย จนมีคนไม่น้อยชอบถวายบัว มากกว่าการมีเซ็กแบบสอดใส่

แม้ถวายบัว มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคน้อยลงกว่าการสอดใส่ผ่านอวัยวะเพศ แต่ความเสี่ยงในการติดโรคอาจไม่เป็นศูนย์เสมอไป?

รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2560 ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แสดงให้เห็นว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง และจำนวนผู้ป่วยซิฟิลิสก็พุ่งขึ้นอย่างน่าตกใจ โดยกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดเป็นกลุ่มของวัยรุ่นในช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.9 ของผู้ป่วยทั้งหมด

หนึ่งในสาเหตุคือ ปริมาณการใช้ถุงยางลดลงอย่างน่าแปลกใจ บางคนอาจคิดว่า ไม่ได้เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือครั้งแรก จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้อง บัวลูกชุบ เลยถวายบัวสดต่อ ไม่รอแล้วนะ

แท้จริง “ในทางการแพทย์นั้น ใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางโดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงในการได้รับหรือแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” โดยโรคที่มีโอกาสติดผ่านการออรัลทางปากมีดังนี้

#ซิฟิลิส แผลริมแข็ง เชื้อซิฟิลิสเข้าทางเยื่อบุต่างๆ ได้ ผ่านการสัมผัสทางปากกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หัวนม

#เริม ติดจากการสัมผัส ผื่นเริม ดังนั้นจึงติดได้ทั้งฝ่ายรับและฝ่ายรุก หากอีกฝ่ายใดมีเชื้อเริม

#หนองใน เกิดจากการสัมผัสเยื่อบุช่องคลอด ช่องปาก ทวารหนัก อวัยวะเพศชาย โดยอาจมีหรือไม่มีการหลั่งน้ำอสุจิก็ได้

#เชื้อHIV แม้ออรัลเซ็กจะมีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีน้อยกว่าการมีเซ็กทางทวารหนักและช่องคลอด แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสติด โดยเฉพาะถ้าช่องปากของฝ่ายรุกและอวัยวะเพศของฝ่ายรับมีแผล

#เชื้อHPV หากติดเชื้อเอชพีวี อาจจะทำให้เกิดหูดหงอนไก่ในหลอดลม ทอนซิล และช่องปาก หรือก่อให้เกิดมะเร็งในช่องปาก ทอนซิลลิ้นและคอได้อีกด้วย

#ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสที่ว่าถูกปล่อยจำนวนมากออกมากับอุจจาระ ทำให้สามารถติดต่อทางออรัลเซ็กได้

#พยาธิ โดยเฉพาะพยาธิเส้นด้ายที่ชอบวางไข่รอบๆ ทวารหนัก ซึ่งอาจกระจายมาที่อวัยวะเพศ ดังนั้นผู้ทำออรัลเซ็กจึงอาจกลืนกินไข่พยาธิเส้นด้าย ไปเจริญเติบโตแพร่กระจายในลำไส้ใหญ่และทวารหนักต่อได้

แค่นี้ยังไม่หมด ยังมีโรคอื่นๆที่สามารถติดต่อผ่านออรัลเซ็ก และผู้ติดเชื้ออาจจะไม่เคยผ่านการตรวจ ทำให้แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวอีก

ดังนั้นทางเลือกที่ง่ายที่สุดคือ บัวลูกชุบ หรือการใช้ถุงยางอนามัยขณะออรัลเซ็ก 

หรือให้ใช้พลาสติกใสหุ้มอวัยวะของฝ่ายหญิงหากเธอเป็นฝ่ายรับ หรือให้ฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยหากเขาเป็นฝ่ายรับ พลาสติกที่ใช้มีลักษณะใส บางมาก แต่เหนียวไม่ฉีกขาด ไม่เสียสัมผัส หรือใช้พลาสติกที่คลุมปากแบบทันตแพทย์ที่เรียกว่า Rubber Dam

สุดท้าย การออรัลมีความเสี่ยง ผู้ออรัล ควรคำนึงว่าก่อนถวายบัว ว่าจะ “บัวสด” หรือ “บัวลูกชุบ”

แหล่งข้อมูล:
https://thestandard.co/oral-sex-risks/
https://www.bbc.com/thai/thailand-48199586