มช. 7,000 โหวต ประกวดต้อง “ไม่จำกัดเพศ”

by | May 21, 2019 | Advocacy | 0 comments

มช. 7,000 โหวต ประกวดต้อง “ไม่จำกัดเพศ”

กลายเป็น Talk of the north กับโพลจาก สโมสรนักศึกษามช. โหวตว่าการประกวด Ambassador ควรจำกัดเพศหรือไม่?
(https://www.facebook.com/SMOCMU/posts/2494866743857766)

น่าสนใจที่ กว่า 7,000 เสียง ต่างเห็นด้วยว่า ไม่ควร “จำกัดเพศ”

ทั้งนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าการประกวด Ambassador คืออะไร ก็คือตัวแทนมหาวิทยาลัย หรืออาจจะเรียกว่า การประกวดดาว-เดือนมหา’ลัย

ซึ่งในทุกปี การประกวดของมช. จะมีตัวแทนชาย-หญิง จาก 21 คณะในระดับปริญญาตรี รวมทั้งหมด 42 คน เข้าร่วมชิงตำแหน่ง

จากโพสดังกล่าว เกิดความคิดเห็นหลากหลายทาง
– ทั้งมองว่า การประกวด ควรจะไม่จำกัดเพศ ควรวัดด้วยความสามารถ
– ไม่ควรจำกัดคณะ หรือไม่จำเป็นต้องมีตัวแทนคณะ ควรเป็นไปตามความสมัครใจ
– ควร Ambassador ในด้านต่างๆเช่นกีฬา วิชาการ กิจกรรม เป็นต้น 
– รวมถึงไม่จำกัดชั้นปี

อย่างไรก็ตามก็มีความเห็นต่างอย่าง
– การไม่จำกัดเพศ อาจจะเปิดพื้นที่ให้เพียงคนบางกลุ่มเท่านั้น
เช่น มีคนกล่าวว่า หลายครั้งมักใช้คำว่าเพศที่สาม แต่จำกัดวงแคบแค่กลุ่มกะเทย ในขณะที่เพศทางเลือกอื่นๆ ไม่ถูกพูดถึง
– รวมไปถึง มีคนเสนอให้ลองเพิ่มเกณฑ์ TOEIC 600+ หรือ CMU eTEGS 60+

ทั้งนี้ หากเรามองผ่านมิติเรื่องเพศ การใช้คำว่า “ดาว-เดือน” ยังสะท้อนถึงระบบสองเพศ (ชายหญิง) หรือมี Gender Binary

ซึ่งในความเป็นจริง ในรั้วมหา’ลัย และในสังคม มีอัตลักษณ์มากกว่าสองเพศ

แม้สถานการณ์ในสังคมไทย ยังขาดพื้นที่ให้กับอัตลักษณ์เหล่านี้ แต่ยังมีกลุ่มที่พยายามขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขใน ระบบสองเพศ

เช่น กลุ่ม 1448ForAll ที่มีวัตถุประสงค์แก้ไข มาตรา 1448 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสมรส จากระบบสองเพศ จาก (สามี-ภรรยา) เป็นบุคคลกับบุคคล เพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงการสมราเท่าเทียม

สุดท้าย คำว่า “Ambassador” ก็ถือเป็นคำเพศกลาง ทุกคนควรจะเข้าถึงการประกวดได้ เพราะ “เพศ” หรือ “ความสามารถ” ?