กระแส Flower boy ใน Kpop เมื่อ ผู้ชาย ก็ “สาว” และ “แมน” ได้

by | Apr 11, 2019 | Entertainment, Society | 0 comments

กระแส Flower boy ใน Kpop
เมื่อ ผู้ชาย ก็ “สาว” และ “แมน” ได้

วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย (Patriarchy) แม้จะหยั่งรากฝังลึกอยู่ในสังคมเกาหลีมายาวนาน แต่กระแสความนิยมศิลปิน K-pop ทีjเริ่มนำเสนอความอ่อนโยน น่ารัก ของผู้ชาย โดยเฉพาะ “กระแสหนุ่มดอกไม้ หรือ Flower boy” อาจนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงของความเป็นผู้ชายของสังคม ได้หรือไม่?

ปี 2009 ภายหลังซีรีย์ Boys Over Flowers (รักฉบับใหม่หัวใจ 4 ดวง) เริ่มออกอากาศ ส่งผลให้เกิดการเปรียบเปรยอัตลักษณ์ของนักแสดงชายที่มีความอ่อนโยน อ่อนหวานว่าเป็น หนุ่มดอกไม้ (Flower boy) จนกลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในเกาหลี และต่างชาติ

Flower boy หนุ่มดอกไม้ หมายถึง ผู้ชายที่มีความอ่อนโยน อ่อนโยน น่ารัก ทั้งการแต่งตัวท่าทาง รวมถึงนิสัยการวางตัว Flower boy กลายเป็นกระแสที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงของเกาหลี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

1.พัคจีฮุน
แม้รูปร่างหน้าตาจะอ่อนหวาน แต่ยังไม่สำคัญเท่าการแสดงออกของเขา โดยเฉพาะการกระพริบตา หรือการ Wink ที่ตาด้านขวาหลังเปิดตัวเพลง Nayana จากท่าทางอ่อนหวานของเขา พัคจีฮุนได้รับกระแสความนิยมในรายการ Produce 101 Season 2 จากชาวเน็ตอย่างมาก จนถือว่าการ Wink เสมือนการสร้างอัตลักษณ์ประจำตัวขึ้นมาให้เกิดเป็นความนิยมในตัวพวกเขา
(https://c.min.ms/t/d/member/c/17/17976/pagegallery/1497115206/d81d0d9d.png

2.จางมุนบก
ผู้เข้าแข่งขันรายการ Produce 101 Season 2 ช่วงแรกเขาเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยการเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรกและคนเดียวที่ไว้ผมยาว เขาแสดงออกความอ่อนหวาน เพื่อครองกระแส แต่น่าเสียดาย เขาไม่สามารถจะช่วงชิงพื้นที่ของรายการได้และปิดฉากตัวเองจบด้วยอันดับที่ 27 ของรายการในที่สุด
(https://pbs.twimg.com/media/DB4wfaVUAAUPX29.jpg)

3.อีแดฮวี และ ซนดงพโย
ทั้งสองคนนี้ และได้รับความนิยม มีบทบาทสำคัญในการเป็นเซ็นเตอร์ของ Produce 101 Season 2 และ Produce X 101 ตามลำดับ แฟนคลับต่างให้ความคิดเห็นค่อนข้างไปทางเดียวกันว่า ทั้งสองมีบุคลิกค่อนไปทางออกสาว

Sandra Lipitz Bem แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ศึกษาแล้วพบว่าบทบาททางเพศไม่ได้แยกบุคคล เพียงผู้เพศชายและหญิงเท่านั้น แต่ทั้งชายและหญิงต่างมีลักษณะทั้งสองอยู่ในตนเอง และความเป็นชาย-หญิงต่างแยกอิสระออกจากกัน

กล่าวคือ ในบุคคลหนึ่งเมื่อมีลักษณะเพศใดเพศหนึ่งที่สูงแล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอีกลักษณะเพศที่ต่ำเสมอไป ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่ผู้หญิงและผู้ชายบางรายอาจจะมีลักษณะความเป็นชาย หรือ แมน และมีความเป็นหญิงที่สูง หรือ สาว ทั้งคู่

บทบาททางเพศแบบมีความเป็นผู้ชายและผู้หญิงสูงทั้งคู่ หรือ Androgyny กล่าวคือ บุคคลที่มีลักษณะความเป็นผู้ชายและผู้หญิงสูงทั้งคู่ จึงเป็นผู้ที่สามารถแสดงพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ มีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถผสมผสานความเข้มแข็งของชายและความอ่อนโยนของหญิงเอาไว้

กระแส Flower boy นำไปสู่ความยืดหยุ่นของเพศ ในสังคมเกาหลีอย่างมาก ทั้งศิลปินจึงมีสามารถสร้างตัวตนของเขาผ่านความอ่อนหวานหรือความแมนได้อย่างเสรี รวมถึงยังเป็นการสร้างตัวตนที่สามารถครอบใจฐานแฟนคลับได้

อย่างไรก็ตาม ความสาวหรือแมน ก็ไม่ได้มีผลต่อศักยภาพของพวกเขา แม้พวกเขาจะมีการแสดงออกอย่างไร แต่การแสดงการการเต้นที่แข็งแรง และทักษะอื่นๆประกอบ อย่างเช่น อีแดฮวีได้เป็นผู้เรียบเรียงเนื้อร้องและทำนองเพลง Welcome to my Hollywood และเต้นได้อย่างแข็งแรงก็ยังคงอยู่

นอกจากนี้ คนมักจะบอกว่าเขาเป็นเกย์ หรือไม่ใช่ผู้ชาย ซึ่งแท้จริงแล้วการแสดงออกทางเพศ (Gender Expression) ไม่ว่าเขาจะแมนหรือสาว ไม่ได้มีผลต่อ เพศวิถี (Sexuality) ที่การแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความต้องการทางเพศแต่อย่างใด

กระแสวัฒนธรรมธรรมนิยม (Pop culture) ในประเทศเกาหลี สร้างปรากฏการณ์แผ่ขยาย K-pop สู่สากล กระแส Flower boy จะสามารถสร้างความเสรีหรือยืดยุ่นให้กับผู้ชาย และสังคมรู้ว่า ผู้ชายก็สาวและแมนได้

เขียน: ปาหนัน ชัญญา

เรียนเรียง : ชิษณุพงศ์ นิธิวนา

แหล่งข้อมูล:
APF: ACJ report: Human rights, sexual orientation and gender identity (APF 15), op. cit., p. 8, and ILGA-Europe Glossary อ้างใน บุษกร สุริยสาร, 2557
https://korea.tlcthai.com/10-ซีรีย์เกาหลียอดเยี่ยม/
https://thestandard.co/flower-boys/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—sro-bangkok/documents/publication/wcms_356948.pdf
http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article-03.pdf