ญี่ปุ่นออกกฎ กะเทย/ทราน ต้องผ่าตัดทำหมัน!

by | Mar 20, 2019 | Society | 0 comments

ญี่ปุ่นออกกฎ กะเทย/ทราน ต้องผ่าตัดทำหมัน!

รัฐบาลญี่ปุ่นออกกฎบังคับให้กะเทย คนข้ามเพศ (Transgender) ต้องผ่าตัดทำหมัน หากต้องการเปลี่ยนเพศสภาพในเอกสารราชการ

กำลังเป็นประเด็นร้อนในเอเชีย เมื่อ Human Rights Watch ชี้กฎบังคับผ่าตัดทำหมันของญี่ปุ่น ถือเป็นการละเมิดพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานทางการแพทย์สากล พร้อมออกรายงาน 84 หน้า “‘A Really High Hurdle’: Japan’s Abusive Transgender Legal Recognition Process,”

ทั้งนี้ Human Rights Watch ชี้ “มาตราการการรับรองเพศสภาพของญี่ปุ่น ถือเป็นเรื่องที่ทดถอย และ ร้ายแรง”

ประเทศญี่ปุ่นได้ร่างกฎหมายให้คนข้ามเพศเปลี่ยนเพศตามเพศสภาพในเอกสารราช ในปี 2003 และผ่านเป็นกฎ Gender Identity Disorder Special Cases (GID) Act โดยระบุว่า ต้องอายุ 20 ปีบริบูรณ์ โสด ได้รับการวินิจฉัยว่า “มีผิดปกติทางจิต” และต้อง “ผ่าตัดทำหมัน”

ในกรณี ผ่าตัดทำหมัน่ ปี 2013 สหประชาชาติชี้ญี่ปุ่น กฏบังคับคนข้ามเพศต้องผ่าตัดทำหมัน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเรียกร้องให้รัฐบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ยกเลิกข้อกำหนดทางการแพทย์

ส่วนกรณี ความผิดปกติทางจิต เมื่อไม่นานมานี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ประกาศยกเลิกว่า “ความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ” ออกจาก “ความผิดปกติทางจิต” 
(https://www.hrw.org/…/new-global-health-guidelines-victory-…)

แต่สุดท้ายในเดือนมกราคม 2019 ศาลสูงของญี่ปุ่นวินิจฉัย คำร้องของชายข้ามอายุ 43 ปี ซึ่งต้องการเปลี่ยนเพศในเอกสารราชการ โดยไม่ต้องการผ่าตัดทำหมัน ว่าการบังคับทำหมันไม่ได้ละเมิดรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่น

ซึ่งนั้นหมายความว่า คนข้ามเพศยังคงต้องทำหมันอยู่ หากต้องการเปลี่ยนเพศสภาพในเอกสารราชการ

รายงานจาก HRW สัมภาษณ์คนข้ามเพศ 48 คนรวมถึงทนายความผู้ให้บริการด้านสุขภาพและนักวิชาการจาก 14 จังหวัดในญี่ปุ่น

คนข้ามเพศ กล่าวว่า “กฎหมายของญี่ปุ่นละเมิดสิทธิของพวกเขา ฉันไม่ต้องการที่จะมีการผ่าตัด แต่เพราะมันเป็นข้อกำหนด…ฉันจึงรู้สึกกดดันและรู้สึกแย่มาก”

หญิงข้ามเพศท่านหนึ่งในโตเกี่ยว เสริม “แน่นอนฉันต้องการเปลี่ยนเพศในทะเบียนครอบครัวและมีความสัมพันธ์กับคนสำคัญของฉัน แต่สิ่งที่ต้องก้าวข้ามนั้นใหญ่เกินไป”

แหล่งข้อมูล:
https://www.pinknews.co.uk/…/human-rights-watch-japan-tra…/…
https://www.hrw.org/…/japan-compelled-sterilization-transge…
https://www.nbcnews.com/…/japan-s-supreme-court-upholds-tra…
https://www.hrw.org/…/…/files/report_pdf/japan0319_web_0.pdf
https://www.hrw.org/…/fil…/report_pdf/japan0319_appendix.pdf