หญิงค้าบริการใน สื่อ VS ความจริง

by | Mar 15, 2019 | Entertainment | 0 comments

หญิงค้าบริการใน สื่อ VS ความจริง
Sex Work in Thai Media

ค้าบริการ เป็น อาชีพ?
ผู้หญิง กับ กามรมณ์ เป็นเรื่อง เสื่อมเสีย?

“กรงกรรม” ละครฮิตติดเทรนด์สะท้อนสังคมไทย โดยเฉพาะ “เรณู” ตัวละครหญิงค้าบริการทางเพศ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการฉายภาพหญิงค้าบริการว่า เสื่อมเสีย โชคร้าย ไม่มีทางเลือก ทั้งละครหลงไฟ ดอกส้มสีทอง แต่แท้จริงแล้วความเป็นจริงของผู้ค้าบริการเป็นแบบนั้นหรือไม่? หรือการนำเสนอภาพซ้ำๆเดิมๆ อยู่ภายใต้อำนาจหรือกรอบแนวคิดอะไร?

ตัวละคร เรณู ผู้หญิงที่ประสบกับโชคชะตาอันเลวร้าย ถูกพี่เขยล่วงละเมิดจนตั้งท้อง มีปัญหาครัว จึงตัดสินออกจากบ้านไปค้าบริการทางเพศในตาคลี พื้นที่ค้าบริการในช่วง ปี พ.ศ. 2515 ที่เป็นที่ตั้งฐานทัพอเมริกัน

ภาพของผู้หญิงค้าบริการมักถูกนำเสนอในลักษณะ “โชคร้าย” “จำยอม” “ไม่มีทางเลือก” “กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก” “ขันสนเรื่องเงินทอง” บ่อยครั้งมักสร้างความแตกต่างหญิงค้าบริการจากผู้หญิงทั่วไป เช่น แต่งกายสีชูดฉาด พูดจาไม่สุภาพ มีการศึกษาน้อย ไม่มีมารยาท โป๊เปลือย

การผลิตซ้ำความแตกต่างเหล่านี้ ก่อให้เกิดการเหมารวม (Stereotype) ถ้าเจอคนแต่งตัวแบบนี้ พูดจาแบบนี้ จะเป็นหญิงค้าบริการ พร้อมสอดแทรกคำพูดตีตราที่เรามักได้ยิน เช่น “กระหรี่” “อีตัว” “ดอกทอง” “โสเพณี”

หรืออาจจะสรุปง่ายๆว่า หญิงค้าบริการ “ถูก” ทำให้แตกต่าง ทำให้แปลกแยก และลดคุณค่า หรือเปล่า?

ทาง Young Pride จึงไปสืบค้นข้อมูลมาว่า ในยุคหนึ่ง วิทยาศาสตร์จัดระเบียบกามารณ์ว่าแบบไหนสมควร แบบไหนเลวทราม เช่น ควรเซ็กกับคนเพศต่างกัน ไม่เปลี่ยนคู่นอน มีเซ็กหลังแต่งงาน การแสดงอารมณ์ทางเพศที่ไม่สอดคล้องกับกฎกติกา จะกลายเป็นสิ่งที่แปลกแยกและอาจจะนำไปสู่การถูกประนาม เช่น การมีเซ็กกับคนเพศเดียวกัน การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือเซ็กก่อนแต่งงาน

ความปรารถนาทางเพศของมนุษย์ จึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่น่าอายและน่ารังเกียจ

จากการศึกษาของสก๊อต บาร์เม่ เรื่อง Women, Men, Bangkok : Love ,Sex and Popular Culture in Thailand ชี้ให้เห็นว่าชนชั้นกลางไทย มองชายหญิงผ่านแนวคิดเรื่อง “สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี” ที่ควบคุมความสัมพันธ์ทางเพศและกามารณ์ใบนกฎของ “รักแท้” “ผัวเดียวเมียเดียว”

ดังนั้น การค้าบริการ ที่ขัดกับแนวคิดข้างต้น จึงถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ต่ำทราม ไม่มีใครอยากทำ ไม่มีใครอยากไปเป็น ต้องตกยาก แล้วกลายไปเป็นอาชีพนั้น

แต่ ความเป็นจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า ปัจจุบันเราเริ่มเห็นกลุ่มหญิงค้าบริการ ออกมาต่อสู้เพื่ออาชีพของเขา ว่า อาชีพค้าบริการคืออาชีพ อาชีพคือสิทธิส่วนบุคคล อาชีพคือความสามารถ ใช้เลี้ยงตนและครอบครัว ไม่ใช่ใครๆจะมาทำได้เลย

แล้วคุณสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมสังคมไทยยังไม่มองอาชีพค้าบริการเป็นอาชีพ?

นิรันตรี สุขดี เขียน
ชิษณุพงศ์ นิธิวนา เรียบเรียง

แหล่งข้อมูล:
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ . 2560 . เพศในเขาวงกต แนวคิดทฤษฎีเพศในวัฒนธรรมการบริโภค.ศูนย์มนุษญ์สิรินธร (องค์การมหาชน )
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ . 2560 . เมื่อร่างกายกลายเป็นเพศ อำนาจเสรีนิยมใหม่ของเพศวิถีในสังคมไทย . ศูนย์มนุษญ์สิรินธร (องค์การมหาชน )
Barme , Scot .2006 . Women , Men ,Bangkok : Love ,sex and popular Culture in Thailand . Lanham , Maryland : Rowman &Little Publishers