ไม่เป็น LGBT ก็สนับสนุน LGBT ได้!

by | Feb 17, 2019 | Advocacy, Article, Society | 0 comments

ไม่เป็น LGBT ก็สนับสนุน LGBT ได้!

มารู้จัก “LGBT Ally” หรือพันธมิตรของชาวสีรุ้ง กัน
หลายคนมักจะคิดว่า กลุ่ม LGBT มักจะเคลื่อนไหวกันเองภายในกลุ่ม แต่แท้จริงแล้วประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวสีรุ้งทั่วโลก จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดเกียรติคุณของกลุ่มคนเหล่านี้
กลุ่มพันธิมิตรชายสีรุ้ง (เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า LGBT Ally) ซึ่งมักจะหมายถึง กลุ่มคนที่ไม่ได้เป็น LGBT หรือมักจะเป็นชายหญิงรักต่างเพศ ที่รู้จักและใส่ใจ LGBT
ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัว เพื่อน ของชาวสีรุ้ง หรือแม้แต่ชาวสีรุ้งที่ยังไม่ได้เปิดตัว ก็สามารถกำหนดตัวเองว่าเป็นพันธมิตรได้
ดังนั้น Young Pride จึงรวบรวมคุณลักษณะห้าข้อง่ายๆ ที่คุณก็สามารถเป็นพันธมิตร LGBT ได้:


1. ซื่อสัตย์

แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด สิ่งแรก คือคุณจะต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง ยอมรับความรู้สึกของคุณ ยอมรับว่าคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ถามพวกเขาว่าอะไรสำคัญกับพวกเขา เพราะ LGBT แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน และหมั่นหาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับพวกเขา


2. ส่งสัญญาณ

การแสดงสัญญาณถือเป็นการสนับสนุนที่ง่ายมาก หลายคนมักไม่ทราบว่าชาว LGBT คอยสังเกตสัญญาณจากเพื่อน ครอบครัวและคนรู้จักว่า ปลอดภัยหรือไม่ที่พวกเขาจะเปิดตัว ดังนั้นอาจจะต้องหาวิธีที่ส่งสัญญา อย่างลองหาวัตถุที่แสดงว่าสนับสนุน อย่างหาหนังสือหรือหนัง LGBT มาวางบนโต๊ะกาแฟของคุณ หรือการพูดถึงข่าวคราวแวดวง LGBT


3. เสริมความกล้า

แน่นอนว่าชาวสีรุ้งจะกล้าที่จะเปิดตัว ต้องใช้ความกล้าหาญจากคนที่พวกเขารัก หากคุณอาศัยอยู่ในสังคมที่ยังคงมีอคติและการเลือกปฏิบัติ อย่างที่ทำงาน หรือโรงเรียน การรับรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้และให้การสนับสนุนพวกเขา จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้น

แน่นอนว่าชาวสีรุ้งจะกล้าที่จะเปิดตัว ต้องใช้ความกล้าหาญจากคนที่พวกเขารัก หากคุณอาศัยอยู่ในสังคมที่ยังคงมีอคติและการเลือกปฏิบัติ อย่างที่ทำงาน หรือโรงเรียน การรับรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้และให้การสนับสนุนพวกเขา จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้น


4. ไม่เปลี่ยนไป

LGBT หลายคนไม่กล้าเปิดตัว เพราะกลัวว่าหากเขาเปิดตัว ความรู้สึกและความสัมพันธ์ของคุณ จะเปลี่ยนไป มันอาจจะต้องใช้เวลาที่คุณจะสามารถอธิบายให้พวกเขามั่นใจว่า แม้พวกเขาจะมีรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศแบบไหน แต่ความรู้สึกของคุณกับพวกเขาไม่ได้เปลี่ยนไป


5. ทุกอย่างคือ การตัดสินใจชองคุณ

สุดท้ายหากคุณตัดสินใจที่จะสนับสนุนพวกเขาแล้ว การเข้าใจ LGBT ของคุณจะสามารถช่วยทำลายกำแพงแห่งอคติ และการเลือกปฏิบัติได้ เช่น คุณไม่เห็นด้วยกับ การเอาเรื่องเพศมาล้อสร้างอารมณ์ขัน จนไปถึงระดับองค์กร ธุรกิจที่มีนโยาบาย LGBT Friendly เป็นมิตรกับชาวสีรุ้ง


อย่างไรก็ตาม น่าแปลกที่ว่า สังคมไทยยังมีบางกลุ่มที่ยังมีอคติเกี่ยวกับ LGBT และมักจะล้อเลี้ยน หรือสร้างความอับอายให้แก่ พันธิมิตรชาวสีรุ้ง จึงทำให้ พันธิมิตรหลายคนไม่กล้าที่จะแสดงตน


สุดท้าย คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็น พันธิมิตรชาวสีรุ้งหรือไม่แต่บางครั้งสิ่งเล็กๆ ที่คุณทำ มันอาจจะมีความสำคัญต่อคนอื่นมากก็เป็นได้


แหล่งข้อมูล: https://www.hrc.org/blog/how-to-be-an-lgbt-ally